Topic
 • เริ่มต้นใช้งาน Facebook Chatbot
 • ติดตามผลวิ่ง (ใช้เฉพาะก่อนปล่อยตัวเท่านั้น)
 • ดูผลวิ่ง
 • ICMM2019 e-Certificate

 

เริ่มต้นใช้งาน Facebook Chatbot

 • ก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่ไม่เคยแชทมาทางเพจ เมื่อเริ่มแชทมาที่เพจโดยจะขึ้นตามนี้แล้วกดปุ่ม GET STARTED (เริ่มต้นใช้งาน)

 • หลังจากกดปุ่ม GET STARTED (เริ่มต้นใช้งาน) แล้วจะมีข้อความอัติโนมัติขึ้นมาดังรูป

ติดตามผลวิ่ง (ใช้เฉพาะก่อนวันงานเท่านั้น)

 • นักวิ่งสามารถสมัครติตตามผลวิ่งได้โดยการพิมพ์ follow เว้นวรรคแล้วตามด้วยเลข bib
 • เช่น นักวิ่ง E25-55 ให้พิมพ์ว่า follow 55
 • หลังจากจบงานจะมีผลวิ่งส่งมาให้นักวิ่งตามตัวอย่างนี้

ดูผลวิ่ง

 • นักวิ่งสามารถดูผลวิ่งผ่านแชทบอทได้โดยการพิมพ์ result เว้นวรรคแล้วตามด้วยเลข bib
 • เช่น นักวิ่ง E25-55 ให้พิมพ์ว่า result 55
 • แชทบอทจะส่งผลวิ่งกลับคืนมาให้ หากมีผลวิ่งในระบบ

ICMM2019 e-Certificate

 • นักวิ่งสามารถดู e-cert ผ่านแชทบอทได้โดยการพิมพ์ cert เว้นวรรคแล้วตามด้วยเลข bib
 • เช่น นักวิ่ง E25-55 ให้พิมพ์ว่า cert 55
 • แชทบอทจะส่ง e-cert กลับคืนมาให้ หากมีผลวิ่งในระบบ

 

**หมายเหตุ** หมายเลข bib ที่ใช้จะเป็นตัวเลขทั้งหมด เช่น นักวิ่ง E25-55 หมายเลข bib คือ 55