• อาคารจอดรถ คณะอักษรศาสตร์ 400 คัน
เปิดให้จอดได้ตั้งแต่ 4:00 น. จากปีที่ผ่านๆมาเต็มก่อนเวลา 5:00 น.
แนะนำให้เดินทางมาทางถนนพระราม 1 กลับรถและเข้าที่จอดจากถนนอังรีดูนังต์
  • ตึกจอดรถ คณะรัฐศาสตร์ 400 คัน
เปิดให้จอดได้ตั้งแต่ 4:00 น. จากปีที่ผ่านๆมาเต็มก่อนเวลา 5:00 น.
แนะนำให้เดินทางมาทางถนนพระราม 4 เลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังต์ผ่านศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดเข้าประตูรัฐศาสตร์ฝั่งอังรีดูนังต์

โดยจะปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณถนนเข้าคณะ วิศวฯ ด้านศาลาพระเกี้ยวตั้งแต่เวลา 4:00 น. ประตูใหญ่และประตูอักษรศาสตร์ไม่เปิดให้เข้า

ปิดการจราจรถนนอังรีดูนังต์ฝั่งจุฬาฯ ตั้งแต่ประตูรัฐศาสตร์ถึงประตูทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่เวลา 5:15 น.

กรุณาศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางมาแข่งขันด้วยค่ะ ทั้งนี้ทางผู้จัดได้มี Grab promo code สำหรับท่านที่ไม่อยากขับรถมาและช่วยลดความแออัดของการจราจรก่อนและหลังแข่งขันค่ะ

—————————
#ICMM2019
#ICMMParkingLot
#ICMMGrabCode
#ChangeTogether