สดชื่นสดใส ICMM Jersey ตัวใหม่ค่ะ

  

ขอขอบคุณ Intania Cheer Leader
น้องโอ๊ค intania 103 (จุฬาฯคทากร)
น้องอายอิ น้องฟ้า น้องกร น้องต้นกล้า intania 102
น้องปิมปิม intania 100

ผู้ประสานงาน Intania Cheer Leader
น้องเชอรี่ intania 99
พี่ซัน intania 87

ตากล้องกิตติมศักดิ์
พี่กุ๊ก intania 84
พี่แจ๊ส intania 83
พี่นัท intania 81

#ICMM2020
#ICMMJersey
❤️🧡💛💚💙