ข้อมูลสถานที่จอดรถ ICMM2019

อาคารจอดรถ คณะอักษรศาสตร์ 400 คัน เปิดให้จอดได้ตั้งแต่ 4:00 น. จากปีที่ผ่านๆมาเต็มก่อนเวลา 5:00 น. แนะนำให้เดินทางมาทางถนนพระราม 1 กลับรถและเข้าที่จอดจากถนนอังรีดูนังต์ ตึกจอดรถ คณะรัฐศาสตร์ 400 คัน เปิดให้จอดได้ตั้งแต่ 4:00 น. จากปีที่ผ่านๆมาเต็มก่อนเวลา 5:00 น. แนะนำให้เดินทางมาทางถนนพระราม 4 เลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังต์ผ่านศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดเข้าประตูรัฐศาสตร์ฝั่งอังรีดูนังต์ โดยจะปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณถนนเข้าคณะ วิศวฯ ด้านศาลาพระเกี้ยวตั้งแต่เวลา 4:00 น. ประตูใหญ่และประตูอักษรศาสตร์ไม่เปิดให้เข้า ปิดการจราจรถนนอังรีดูนังต์ฝั่งจุฬาฯ ตั้งแต่ประตูรัฐศาสตร์ถึงประตูทันตแพทยศาสตร์ตั้งแต่เวลา 5:15 น. กรุณาศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางมาแข่งขันด้วยค่ะ ทั้งนี้ทางผู้จัดได้มี Grab promo code สำหรับท่านที่ไม่อยากขับรถมาและช่วยลดความแออัดของการจราจรก่อนและหลังแข่งขันค่ะ ————————— #ICMM2019 #ICMMParkingLot #ICMMGrabCode #ChangeTogether

ติดตามและตรวจสอบผลวิ่ง ICMM 2019 ด้วย Facebook Messenger

Topic เริ่มต้นใช้งาน Facebook Chatbot ติดตามผลวิ่ง (ใช้เฉพาะก่อนปล่อยตัวเท่านั้น) ดูผลวิ่ง ICMM2019 e-Certificate   เริ่มต้นใช้งาน Facebook Chatbot ก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่ไม่เคยแชทมาทางเพจ เมื่อเริ่มแชทมาที่เพจโดยจะขึ้นตามนี้แล้วกดปุ่ม GET STARTED (เริ่มต้นใช้งาน) หลังจากกดปุ่ม GET STARTED (เริ่มต้นใช้งาน) แล้วจะมีข้อความอัติโนมัติขึ้นมาดังรูป ติดตามผลวิ่ง (ใช้เฉพาะก่อนวันงานเท่านั้น) นักวิ่งสามารถสมัครติตตามผลวิ่งได้โดยการพิมพ์ follow เว้นวรรคแล้วตามด้วยเลข bib เช่น นักวิ่ง E25-55 ให้พิมพ์ว่า follow 55 หลังจากจบงานจะมีผลวิ่งส่งมาให้นักวิ่งตามตัวอย่างนี้ ดูผลวิ่ง นักวิ่งสามารถดูผลวิ่งผ่านแชทบอทได้โดยการพิมพ์ result เว้นวรรคแล้วตามด้วยเลข bib เช่น นักวิ่ง E25-55 ให้พิมพ์ว่า result 55 แชทบอทจะส่งผลวิ่งกลับคืนมาให้ หากมีผลวิ่งในระบบ ICMM2019 e-Certificate นักวิ่งสามารถดู e-cert ผ่านแชทบอทได้โดยการพิมพ์ cert เว้นวรรคแล้วตามด้วยเลข […]