ประวัติความเป็นมาของ Intania Chula Mini Marathon


ขอบคุณบทสัมภาษณ์: http://program.thaipbs.or.th/Fit2gether/episodes/41125

ICMM 2017