แล้วพบกันวัน Expo Day

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.

บรรยากาศ ICMM 2019